DS GRS

DS GRS jest elastomerową uszczelką klinową, o zwartej strukturze, do trwałego uszczelniania połączeń rur z kielichami oraz elementów ramowych z kielichami, wykonanych z betonu lub żelbetu.


DS Ring M

DS Rundring M są wykonanymi z elastomerów uszczelkami, o okrągłym przekroju i zwartej strukturze, przeznaczonymi do trwałego uszczelniania połączeń betonowych i żelbetowych rur z kielichami.


DS IGLU-Profil

DS IGLU-Profil jest elastomerową uszczelką o komorowej strukturze do uszczelniania wewnętrznej części szczeliny stykowej w rurach przeciskowych.


DS BLOCK-Profil

DS BLOCK-Profil jest elastomerowym pierścieniem o komorowej strukturze, uszczelniającym przesiąkanie wody w obrębie stalowego pierścienia.


DS NVD

DS NVD jest elastomerowym elementem uszczelniającym, o zwartej strukturze, z możliwością regulacji, wykonanym według normy EN 681-1 / DIN 4060 [88] i opracowanym dla pośrednich stacji przeciskowych.


DS PDK

DS PDK jest uszczelką klinową z podwójnym klinem, wykonaną z elastomerów o zwartej strukturze, do tr­wałego uszczelniania i natychmiastowej próby szczelności połączenia betonowych i żelbetowych rur oraz elementów ramowych, zakończonych kielichami.


DS LK2L

DS LK2L jest elastomerową uszczelką z podwójnym klinem, o zwartej strukturze, do trwałego uszczelniania połączeń rur z kielichami oraz elementów ram, wykończonych kielichami, wykonanymi z betonu lub żelbetu.


DS KRP

DS KRP jest elastomerową uszczelką czołową do dociśniętych względem siebie układów rur. W szczególności do rur betonowych i żelbetowych, nieposiadających osiowo-symetrycznego przekroju, jak np. profile ramowe czworokątne, profile jajowe oraz konstrukcje płytowe.


DS Gleitmittel

Środek poślizgowy DS Gleitmittel został stworzony specjalnie dla uszczelek DS, stosowanych w betonowych rurach i elementach studzienek.

Logo ISO9001