luźno uszczelka


DS LKs

Pierścień Kielichowy DS jest zintegrowanym elastomero-wym elementem uszczelniającym, o zwartej strukturze, wykonanym wg normy EN 681-1 / DIN 4060 [88], do sto-sowania w studzienkach betonowych, w celu szczelnego i elastycznego przyłączenia bosych końców rur ściekowych, wykonanych z kamionki z kielichem K wg DIN EN 295-1.  System połączeniowy C.


DS GRS

DS GRS jest elastomerową uszczelką klinową, o zwartej strukturze, do trwałego uszczelniania połączeń rur z kielichami oraz elementów ramowych z kielichami, wykonanych z betonu lub żelbetu.


DS Ring GS

DS GS jest elastomerową uszczelką klinową, o zwartej strukturze, do trwałego uszczelniania połączeń betonowych i żelbetowych rur oraz elementów ramowych, zakończonych kielichami.


DS Kombimuffe

Kielichy betonowe DN 150 do DN 400 z dociskiem  uszczelniającym, otrzymane przez oszalowanie lub wiercenie dolnych części studzienek pod kanały i rury ściekowe, w celu podłączenia różnego typu rur, z wciśnię-tymi pierścieniami DS GRS:


DS LK

DS LK jest elastomerową uszczelką klinową, o zwartej strukturze, do trwałego uszczelniania połączeń rur z kielichami oraz elementów ram wykończonych kielichami, wykonanymi z betonu i żelbetu.


DS BL-R

DS BL-R jest elastomerową uszczelką o zwartej strukturze do kielichów DS BL-R i połączeń rur betonowych i żelbe-towych, wykonanych według norm DIN EN 1916 i DIN V 1201, w których uszczelka jest łączona na stałe z kielichem podczas produkcji rury.


DS BL-T

DS BL-T jest elastomerową uszczelką o zwartej strukturze do kielichów DS BL-T i połączeń rur żelbetowych, wy-konanych według norm DIN EN 1916 i DIN V 1201, w których uszczelka jest łączona na stałe z kielichem podczas produkcji rury.


DS BOHRANSCHLUSSSTUTZEN DN150 / DN200

Aby sprostać ekstremalnym wymaganiom stawianym przyłączom do rurociągów betonowych, żelbetowych i kamionkowych, należy zagwarantować trwały i be zpieczny  sposób podłączenia ścieków przemysłowych i komunalnych. Te wysokie wymagania może spełnić wyłącznie króciec podłączeniowy, który poza swoimi  podstawowymi właściwościami funkcjonalnymi umożliwia  również i przede wszystkim łatwy i nieskomplikowany  montaż na budowie.


PIERŚCIEŃ KIELICHOWY DS 55/70

Pierścień Kielichowy DS jest zintegrowanym elastomero-wym elementem uszczelniającym, o zwartej strukturze, wykonanym wg normy EN 681-1 / DIN 4060 [88], do sto-sowania w studzienkach betonowych, w celu szczelnego i elastycznego przyłączenia bosych końców rur ściekowych, wykonanych z kamionki z kielichem K wg DIN EN 295-1.  System połączeniowy C.

Logo ISO9001