DS BS 2000

DS BS 2000 jest elastomerową uszczelką o zwartej strukturze do kielichów i elementów studzienek z betonu i żelbetu ze zwykłym bosym końcem, wykonanym według DIN V 4034-1. Uszczelka jest łączona na stałe z kielichem podczas produkcji elementów studzienek.


DS BL-S

DS BL-S jest elastomerową uszczelką o zwartej strukturze do elementów studzienek z betonu i żelbetu, wykonanych według norm DIN EN 1917 i DIN V 4034-1. Uszczelka jest łączona na stałe z kielichem podczas produkcji elementów studzienek.


DS BL-S + TOPSEAL

DS BL-S jest elastomerową uszczelką o zwartej strukturze, do elementów studzienek z betonu i żelbetu, wykonanych według norm DIN EN 1917 i DIN V 4034-1. Uszczelka jest łączona na stałe z kielichem podczas produkcji elementów studzienek.


DS TOPSEAL-Plus

DS TOPSEAL Plus jest zabetonowaną w kielichu elastomerową uszczelką z ukształtowanym i zamkniętym
profilem, wypełnionym piaskiem, do kompensacji naprężeń przy budowie studzienek w systemie econorm®.


DS SDVseal

DS SDVseal jest kombinacją elastomerowej uszczelki samosmarującej do elementów studzienek, o zwartej strukturze (SDV), z elementem wyrównującym obciążenie (TOPSEAL Basic), do szczelnego i bezpiecznego łączenia elementów studzienek, wykonanych z betonu i żelbetu, stosownie do norm DIN EN 1917 i DIN V 4034-1.


DS SDV-Balloon

DS SDV-Balloon, samosmarująca uszczelka elastomerowa o zwartej strukturze, do uszczelniania połączeń elementów studzienek, wykonanych z betonu i żelbetu według norm DIN EN 1917 i DIN V 4034-1.


DS SG

DS SG jest ściśliwą uszczelką klinową, wykonaną z elastomerów o gęstej strukturze, przeznaczoną do uszczelniania połączeń elementów studzienek z betonu lub żelbetu, według DIN EN 1917 i DIN V 4034-1.


DS Butylrubber

DS Butylrubber jest plastyczną uszczelką do elementów studzienek i specjalnych elementów betonowych.


DS DFP liner profile

W przypadku DS Dichtflächenprofil chodzi o zintegrowaną powłokę z elastomerów o zwartej strukturze, wykonaną według normy EN 681-1 / DIN 4060 [88] do stosowania w kielichach elementów studni, w celu uzyskania wolnych od nierówności kielichów elementów studzienek, wykonanych wg normy DIN EN 1917 i DIN V 4034-1.


DS TOPSEAL Basic

DS TOPSEAL Basic jest zamkniętym profilem, wypełnionym drobnym piaskiem kwarcowym, kompensującym w znacznej mierze nierówności kręgów betonowych i przenoszącym obciążenia drogowe oraz statyczne, działające na bosy koniec niżej leżącego kręgu.


DS TOPSEAL

DS TOPSEAL jest zamkniętym profilem wypełnionym drobnym piaskiem kwarcowym, kompensującym w znacznej mierze nierówności kręgów betonowych i przenoszącym obciążenia drogowe oraz statyczne, działające na podparcie znajdującego się poniżej kręgu


Zakres Accessoires


DS Gleitmittel

Środek poślizgowy DS Gleitmittel został stworzony specjalnie dla uszczelek DS, stosowanych w betonowych rurach i elementach studzienek.

Logo ISO9001