Przegląd

Firma DS Dichtungstechnik oferuje użytkownikom bogatą i pełną paletę ofert. Czy standardowe systemy uszczelniające czy szczególnie wymagające obszary zastosowania - jesteśmy dostawcą, spełniającym wszystkie te wymogi w najwyższej jakości i posiadamy wszystkie ważne certyfikaty badań. Na ternie Niemiec, Europy i na całym świecie.

Systemy uszczelniające do rur

Zintegrowane uszczelnienia rur


DS BL-R

DS BL-R jest elastomerową uszczelką o zwartej strukturze do kielichów DS BL-R i połączeń rur betonowych i żelbetowych, wykonanych według norm DIN EN 1916 i DIN V 1201, w których uszczelka jest łączona na stałe z kielichem podczas produkcji rury.


DS ANKERPLUS

DS ANKERPLUS jest uszczelką elastomerową o gęstej strukturze, przeznaczoną do stosowania z kielichem ANKERPLUS i do złącza rur betonowych i żelbetowych wykonanych wg norm DIN EN 1916 i DIN V 1210, w których to materiał uszczelniający łączony jest na stałe z kołnierzem podczas produkcji rury.


DS BL-T

DS BL-T jest elastomerową uszczelką o zwartej strukturze do kielichów DS BL-T i połączeń rur żelbetowych, wykonanych według norm DIN EN 1916 i DIN V 1201, w których uszczelka jest łączona na stałe z kielichem podczas produkcji rury.


DS BZ-R

DS ANKER i DDS BZ-R są elastomerowymi uszczelkami o zwartej strukturze, do stosowania z rurami żelbetowymi wykonanymi wg norm DIN EN 1916 i DIN V 1201. Uszczelki łączy się na stałe z kielichem podczas produkcji rur.


DS BZ-T

DS ANKER L i DS BZ-T są elastomerowymi uszczelkami o zwartej strukturze, do stosowania z rurami żelbetowymi wykonanymi wg norm DIN EN 1916 i DIN V 1201. Uszczelki łączy się na stałe z kielichem podczas produkcji rur.


DS BE Steckmuffe

BE gniazdo wtykowe jest uszczelnienie klina, które będą kompresowane i wklejony do komory po utworzeniu rury.

luźne Uszczelki


DS GRS

DS GRS jest elastomerową uszczelką klinową, o zwartej strukturze, do trwałego uszczelniania połączeń rur z kielichami oraz elementów ramowych z kielichami, wykonanych z betonu lub żelbetu.


DS GS

DS GS jest elastomerową uszczelką klinową, o zwartej strukturze, do trwałego uszczelniania połączeń betonowych i żelbetowych rur oraz elementów ramowych, zakończonych kielichami.


DS LK

DS LK jest elastomerową uszczelką klinową, o zwartej strukturze, do trwałego uszczelniania połączeń rur z kielichami oraz elementów ram wykończonych kielichami, wykonanymi z betonu i żelbetu.


DS LKD

DS LKD jest elastomerową, dwuwargową uszczelką ściśliwą o zwartej strukturze, do trwałego uszczelniania połączeń rur z kielichami oraz elementów ram wykończonych kielichami, wykonanymi z betonu i żelbetu.


DS GRV

DS GRV jest elastomerową, samosmarującą uszczelką klinową o zwartej strukturze do trwałego uszczelniania połączeń rur z kielichami betonu i żelbetu.


DS K

DS K są wykonanymi z elastomerów uszczelkami, o okrągłym przekroju i zwartej strukturze, przeznaczonymi do trwałego uszczelniania połączeń betonowych i żelbetowych rur z kielichami.


DS Ring M

DS Rundring M są wykonanymi z elastomerów uszczelkami, o okrągłym przekroju i zwartej strukturze, przeznaczonymi do trwałego uszczelniania połączeń betonowych i żelbetowych rur z kielichami.


DS BK

DS BK jest wykonaną z elastomerów uszczelką, o okrągłym przekroju i komórkowej strukturze, przeznaczoną  do trwałego uszczelniania połączeń rur kielichowych w kanałach ściekowych.


Zakres Accessoires


DS Gleitmittel

Środek poślizgowy DS Gleitmittel został stworzony specjalnie dla uszczelek DS, stosowanych w betonowych rurach i elementach studzienek.

Systemy uszczelniające do studni

DS BS 2000

DS BS 2000 jest elastomerową uszczelką o zwartej strukturze do kielichów i elementów studzienek z betonu i żelbetu ze zwykłym bosym końcem, wykonanym według DIN V 4034-1. Uszczelka jest łączona na stałe z kielichem podczas produkcji elementów studzienek.


DS BL-S

DS BL-S jest elastomerową uszczelką o zwartej strukturze do elementów studzienek z betonu i żelbetu, wykonanych według norm DIN EN 1917 i DIN V 4034-1. Uszczelka jest łączona na stałe z kielichem podczas produkcji elementów studzienek.


DS BL-S + TOPSEAL

DS BL-S jest elastomerową uszczelką o zwartej strukturze, do elementów studzienek z betonu i żelbetu, wykonanych według norm DIN EN 1917 i DIN V 4034-1. Uszczelka jest łączona na stałe z kielichem podczas produkcji elementów studzienek.


DS TOPSEAL-Plus

DS TOPSEAL Plus jest zabetonowaną w kielichu elastomerową uszczelką z ukształtowanym i zamkniętym
profilem, wypełnionym piaskiem, do kompensacji naprężeń przy budowie studzienek w systemie econorm®.


DS SDVseal

DS SDVseal jest kombinacją elastomerowej uszczelki samosmarującej do elementów studzienek, o zwartej strukturze (SDV), z elementem wyrównującym obciążenie (TOPSEAL Basic), do szczelnego i bezpiecznego łączenia elementów studzienek, wykonanych z betonu i żelbetu, stosownie do norm DIN EN 1917 i DIN V 4034-1.


DS SDV-Balloon

DS SDV-Balloon, samosmarująca uszczelka elastomerowa o zwartej strukturze, do uszczelniania połączeń elementów studzienek, wykonanych z betonu i żelbetu według norm DIN EN 1917 i DIN V 4034-1.


DS SG

DS SG jest ściśliwą uszczelką klinową, wykonaną z elastomerów o gęstej strukturze, przeznaczoną do uszczelniania połączeń elementów studzienek z betonu lub żelbetu, według DIN EN 1917 i DIN V 4034-1.


DS Butylrubber

DS Butylrubber jest plastyczną uszczelką do elementów studzienek i specjalnych elementów betonowych.


DS DFP liner profile

W przypadku DS Dichtflächenprofil chodzi o zintegrowaną powłokę z elastomerów o zwartej strukturze, wykonaną według normy EN 681-1 / DIN 4060 [88] do stosowania w kielichach elementów studni, w celu uzyskania wolnych od nierówności kielichów elementów studzienek, wykonanych wg normy DIN EN 1917 i DIN V 4034-1.


DS TOPSEAL Basic

DS TOPSEAL Basic jest zamkniętym profilem, wypełnionym drobnym piaskiem kwarcowym, kompensującym w znacznej mierze nierówności kręgów betonowych i przenoszącym obciążenia drogowe oraz statyczne, działające na bosy koniec niżej leżącego kręgu.


DS TOPSEAL

DS TOPSEAL jest zamkniętym profilem wypełnionym drobnym piaskiem kwarcowym, kompensującym w znacznej mierze nierówności kręgów betonowych i przenoszącym obciążenia drogowe oraz statyczne, działające na podparcie znajdującego się poniżej kręgu


Zakres Accessoires


DS Gleitmittel

Środek poślizgowy DS Gleitmittel został stworzony specjalnie dla uszczelek DS, stosowanych w betonowych rurach i elementach studzienek.

Rury duże i przeciskowe, Elementy ramowe

DS GRS

DS GRS jest elastomerową uszczelką klinową, o zwartej strukturze, do trwałego uszczelniania połączeń rur z kielichami oraz elementów ramowych z kielichami, wykonanych z betonu lub żelbetu.


DS Ring M

DS Rundring M są wykonanymi z elastomerów uszczelkami, o okrągłym przekroju i zwartej strukturze, przeznaczonymi do trwałego uszczelniania połączeń betonowych i żelbetowych rur z kielichami.


DS IGLU-Profil

DS IGLU-Profil jest elastomerową uszczelką o komorowej strukturze do uszczelniania wewnętrznej części szczeliny stykowej w rurach przeciskowych.


DS BLOCK-Profil

DS BLOCK-Profil jest elastomerowym pierścieniem o komorowej strukturze, uszczelniającym przesiąkanie wody w obrębie stalowego pierścienia.


DS NVD

DS NVD jest elastomerowym elementem uszczelniającym, o zwartej strukturze, z możliwością regulacji, wykonanym według normy EN 681-1 / DIN 4060 [88] i opracowanym dla pośrednich stacji przeciskowych.


DS PDK

DS PDK jest uszczelką klinową z podwójnym klinem, wykonaną z elastomerów o zwartej strukturze, do tr­wałego uszczelniania i natychmiastowej próby szczelności połączenia betonowych i żelbetowych rur oraz elementów ramowych, zakończonych kielichami.


DS LK2L

DS LK2L jest elastomerową uszczelką z podwójnym klinem, o zwartej strukturze, do trwałego uszczelniania połączeń rur z kielichami oraz elementów ram, wykończonych kielichami, wykonanymi z betonu lub żelbetu.


DS KRP

DS KRP jest elastomerową uszczelką czołową do dociśniętych względem siebie układów rur. W szczególności do rur betonowych i żelbetowych, nieposiadających osiowo-symetrycznego przekroju, jak np. profile ramowe czworokątne, profile jajowe oraz konstrukcje płytowe.


DS Gleitmittel

Środek poślizgowy DS Gleitmittel został stworzony specjalnie dla uszczelek DS, stosowanych w betonowych rurach i elementach studzienek.

Przyłącza do rur i studni

luźno uszczelka


DS LKs

Pierścień Kielichowy DS jest zintegrowanym elastomero-wym elementem uszczelniającym, o zwartej strukturze, wykonanym wg normy EN 681-1 / DIN 4060 [88], do sto-sowania w studzienkach betonowych, w celu szczelnego i elastycznego przyłączenia bosych końców rur ściekowych, wykonanych z kamionki z kielichem K wg DIN EN 295-1.  System połączeniowy C.


DS GRS

DS GRS jest elastomerową uszczelką klinową, o zwartej strukturze, do trwałego uszczelniania połączeń rur z kielichami oraz elementów ramowych z kielichami, wykonanych z betonu lub żelbetu.


DS Ring GS

DS GS jest elastomerową uszczelką klinową, o zwartej strukturze, do trwałego uszczelniania połączeń betonowych i żelbetowych rur oraz elementów ramowych, zakończonych kielichami.


DS Kombimuffe

Kielichy betonowe DN 150 do DN 400 z dociskiem  uszczelniającym, otrzymane przez oszalowanie lub wiercenie dolnych części studzienek pod kanały i rury ściekowe, w celu podłączenia różnego typu rur, z wciśnię-tymi pierścieniami DS GRS:


DS LK

DS LK jest elastomerową uszczelką klinową, o zwartej strukturze, do trwałego uszczelniania połączeń rur z kielichami oraz elementów ram wykończonych kielichami, wykonanymi z betonu i żelbetu.


DS BL-R

DS BL-R jest elastomerową uszczelką o zwartej strukturze do kielichów DS BL-R i połączeń rur betonowych i żelbe-towych, wykonanych według norm DIN EN 1916 i DIN V 1201, w których uszczelka jest łączona na stałe z kielichem podczas produkcji rury.


DS BL-T

DS BL-T jest elastomerową uszczelką o zwartej strukturze do kielichów DS BL-T i połączeń rur żelbetowych, wy-konanych według norm DIN EN 1916 i DIN V 1201, w których uszczelka jest łączona na stałe z kielichem podczas produkcji rury.


DS BOHRANSCHLUSSSTUTZEN DN150 / DN200

Aby sprostać ekstremalnym wymaganiom stawianym przyłączom do rurociągów betonowych, żelbetowych i kamionkowych, należy zagwarantować trwały i be zpieczny  sposób podłączenia ścieków przemysłowych i komunalnych. Te wysokie wymagania może spełnić wyłącznie króciec podłączeniowy, który poza swoimi  podstawowymi właściwościami funkcjonalnymi umożliwia  również i przede wszystkim łatwy i nieskomplikowany  montaż na budowie.


PIERŚCIEŃ KIELICHOWY DS 55/70

Pierścień Kielichowy DS jest zintegrowanym elastomero-wym elementem uszczelniającym, o zwartej strukturze, wykonanym wg normy EN 681-1 / DIN 4060 [88], do sto-sowania w studzienkach betonowych, w celu szczelnego i elastycznego przyłączenia bosych końców rur ściekowych, wykonanych z kamionki z kielichem K wg DIN EN 295-1.  System połączeniowy C.

Zastosowania specjalne

DS PP-Profil

DS PP-Profil z elastomerów z zamkniętą strucure komórkowej jest w reflektorze gniazdo stickable ściśliwy pad do trwałego zamknięcia stawów prasowych.


DS BKU-Profil

DS BKU-Profil z elastomerów z zamkniętej strukturze komórkowej jest łatwy w montażu ściśliwy pad do trwałego zamknięcia stawów prasowych.

Logo ISO9001